Hold Hovedet Over Vandet Med Psykoterapi i København

Når du drukner i hverdagen

Angst er, i større eller mindre grad, et stort problem for rigtig mange mennesker. For nogle er det ligefrem så dybt invaliderende, at studie, arbejde og andre lignende aktiviteter må sættes på en pause eller helt stoppes. Angst kan være en utroligt lammende sygdom og derfor kan psykoterapi i København være til en stor hjælp.
Hvis angst skal behandles med psykoterapi, kræves det, at du selv har et åbent sind og selv er villig til at arbejde for at opnå bedring. Det er forskelligt fra tilfælde til tilfælde, hvordan behandling udformes. Det betyder både at graden af behandling samt varigheden heraf kan variere. Nogle har brug for enkelte sessioner, mens andre skal vejledes gennem flere år.
Psykoterapi København

Kognitiv terapi

Psykoterapi i København giver dig mulighed for at åbne op. For angstpåvirkede kan netop dette være dybt angstprovokerende og den tungende, altopslugende knude af angst i maven til med sikkerhed give sig til kende. En af de typiske behandlingsmetoder mod angst er kognitiv terapi, hvor du sammen med din psykoterapeut gennemgår situationer, hvor angst opstår og finder grunden hertil. Det kan kræve meget tid, hvis du ikke selv er klar over, hvorfor du føler dig ubehageligt tilpas i situationen. Det negative tankemønster forsøges erstattet af et alternativt tankemønster, der har til formål at støtte og styrke dig i svære situationer, så du fremadrettet føler dig i stand til at overkomme dem uden at opleve den ubehagelige angst. Det foregår i dit eget tempo og din psykoterapeut har været igennem angstpåvirkede flere gange før. Du skal derfor ikke frygte at blive oplevet som en særling eller et overraskende tilfælde. Behandlingsforløb tilpasses naturligvis dine unikke behov, så du hurtigst muligt kan opnå bedring og få livskvaliteten tilbage.
Alternativt kan kognitiv terapi kombineres med eksponeringsterapi, hvis du lider af angst overfor specifikke situationer, mennesketyper eller arrangementer, hvor du gradvist vil blive kastet ud disse, for langsomt at erstatte følelsen af angst med en alternativ følelse og succesoplevelser. Til sidst kan du stå på egne ben.
Psykoterapi i København tjener mange formål, men vil blandt andet være effektivt til dig der lider af angst og hvor hverdagen virker presserende og udmattende.

Læs mere om:  Alle kan få brug for psykoterapi i kbh